Ügyfélszolgálat
06 80 40 30 20
Hibabejelentés 0-24 óráig
06 80 200 423

Felhasználó változás

Kérjük kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót. A szükséges dokumentumok csatolásának hiányában a felhasználó változás átvezetését társaságunk nem végzi el.

Tájékoztató a felhasználó változás bejelentéséről

Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot! Az űrlap kitöltésével elismerem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek!

Az űrlap kitöltése során, a korábbi felhasználó kijelenti, hogy a nevezett felhasználási helyen a közszolgáltatási szerződést a birtok átruházás napjától felmondja, az új felhasználó a közszolgáltatási szerződést megköti.

Korábbi felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokátruházás napján rögzített mérőállásig kiszámlázott díjat a szolgáltató részére a fizetési határidőig megfizeti. Az új felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a BÁCSVÍZ Zrt.-nek a korábbi közszolgáltatási szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, a BÁCSVÍZ Zrt. a vízi-közmű szolgáltatást korlátozhatja, vagy felfüggesztheti.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

A kitöltés után kérjük nyomtassa ki az űrlapot, írja alá majd csatolja a Felhasználó változás bejelentéshez szükséges dokumentumokat!

(A bekötés azonosító a számla 3. oldalán, a Számlarészletező Tétel megnevezése oszlopában található, 6-tal kezdődő 10 jegyű szám. Pld.: 6123456789)

Felhasználási hely adatai:

(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(max 30 darab)

Korábbi felhasználó adatai:

(10 jegyű szám)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)

Új felhasználó adatai:

(10 jegyű szám)

Új felhasználó azonosító számot abban az esetben szükséges megadni, ha a BÁCSVÍZ Zrt. által nyújtott vízi-közmű szolgáltatást a fentiektől eltérő felhasználási helyen veszi igénybe, de a víz- és csatornadíj számlákat ugyanarra a címre kéri kézbesíteni.

Lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, hanem saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(Csak szám, egyéb karakter nélkül)
(max. 500 karakter)
(10 jegyű szám)

Új felhasználó azonosító számot abban az esetben szükséges megadni, ha a BÁCSVÍZ Zrt. által nyújtott vízi-közmű szolgáltatást a fentiektől eltérő felhasználási helyen veszi igénybe, de a víz- és csatornadíj számlákat ugyanarra a címre kéri kézbesíteni.

Lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, hanem saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(Csak szám, egyéb karakter nélkül)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(max. 500 karakter)

Bérlő adatai:

(10 jegyű szám)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)
(Csak szám, egyéb karakter nélkül)


Tulajdonos adatai

Abban az esetben, ha az új felhasználó nem a tulajdonos, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján megvásárolt ingatlanok kivételével a tulajdonos díjfizetésre vonatkozóan kötelezettséget vállal.

(10 jegyű szám)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)

Tulajdonos adatai

Abban az esetben, ha az új felhasználó nem a tulajdonos, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján megvásárolt ingatlanok kivételével a tulajdonos díjfizetésre vonatkozóan kötelezettséget vállal.

(10 jegyű szám)
(min. 2 karakter)
(min. 2 karakter)

Nyilatkozatok

Amennyiben a kitöltött űrlapot azonnal szeretné kinyomtatni és visszaküldeni kérjük válassza a NYOMTATÁS gombot.

Amennyiben az űrlap kitöltését a későbbiekben szeretné folytatni, kérjük válassza a KÉSŐBB FOLYTATOM gombot.

(képfájl vagy .pdf, max. 5 MB) A Ctrl billentyű lenyomásával egyszerre több fájl is csatolható.
Amennyiben a szükséges dokumentumokat csatolta, már nincs lehetősége a bejelentést később folytatni.